به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور جناب آقای مهندس قوسی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی میز خدمت در محل مسجد جامع قائن برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی طرح جهاد خدمت در روستای محمد آباد علم اجرا گردید.

جلسه هماهنگی طرح  جهاد خدمت در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائن

اجرای طرح در روستای محمد آباد

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی  جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت از کشت نشائی چغندر قند در شرکت سهامی زراعی اسلام آباد بازدیده نمودند .

 

 

 

 

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت  از مزرعه گندم رقم بم شرکت سهامی خضری بازدید  نمودند.

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی خضری افتتاح گردید.

 

 بازدید امروز87
بازدید دیروز112
بازدید هفته367
بازدید کل60139