به گزارش روابط عمومی، روز گذشته و به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، با حضور مهندس سجادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائنات به همراه مهندس کریمی فرماندار شهرستان و معاونین ایشان و تعدادی از روئسای ادارات شهرستان، پروژه آبیاری تحت فشار با سطح 32 هکتار و اعتباری بالغ بر 2550 میلیون ریال در چاه شماره 9 شرکت سهامی زراعی خضری به نمایندگی از دیگر پروژه های بخش نیمبلوک مورد بهره برداری قرار گرفت.