به گزارش روابط عمومی، روز گذشته جلسه ای در خصوص هم اندیشی بیمه دام سبک و سنگین با حضور مهندس سجادی مدیر محترم جهاد کشاورزی قائن، روئسای محترم شعب بانک کشاورزی، رئیس محترم اداره امور عشایر و جمعی از روئسای ادارات تابعه و وابسته در سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.