با حضور وزیر جهاد کشاورزی،پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسلام آباد در شهرستان قاین افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که به همراه جمعی از مدیران ارشد این وزارت به استان خراسان جنوبی سفر کرده است به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، نماینده مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، پروژه آبیاری تحت فشار شرکت سهامی زراعی اسلام آباد را در شهرستان قاین افتتاح کرد.

کل اعتبار این طرح بالغ بر ۲ میلیارد ریال می باشد که با هدف افزایش راندمان آبیاری، کاهش مصرف بذر، کود و سموم در ۴۱ هکتار اجرایی شده است.

در ادامه این سفر وزیر جهاد کشاورزی و هیئت همراه از شرکت سهامی زراعی نیمبلوک خضری در شهرستان قاینات بازدید کردند.