شرکت پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی قاینات در گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان قاینات

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات ، پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی و سایر ادارات شهرستان با حضور باشکوه در مراسم گرامیداشت 5 آذر شرکت نمودند.