به گزارش روابط عمومی، جلسه مدیر جهاد کشاورزی قاینات با فرمانده راهنمایی رانندگی قاینات  در ساعت 12:45 روز سه شنبه مورخه 1397/09/20  برگزار شد. در این جلسه پیرامون پلاک گذاری تراکتورها در بخش کشاورزی بحث و تبادل نظر شد.