به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاینات : جلسه دیدار و نشست صمیمی  مهندس قوسی ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی ، مهندس نوفرستی مدیر حوزه ریاست، مهندس سعیدی مدیر امور شیلات و آبزیان و مهندس عارفی نیا رییس اداره روابط عمومی سازمان با کشاورزان روستای اسفشاد قاین در تاریخ 26 دی ماه 1397 برگزار شد و مشکلات کشاورزان مطرح و توسط ریاست سازمان پاسخ داده شد