به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاینات ، نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه  رییس سازمان، مدیر حوزه ریاست،مدیر امور شیلات و آبزیان رییس اداره روابط عمومی و هیئت همراه از مرکز تکثیر و پرورش ماهی زینتی و پروژه آبیاری تحت فشار خونیک سفلی و کارخانه قاین سرشک  شهرستان قاین در تاریخ 26 دی ماه 1397 بازدید به عمل آوردند