به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات ، فرماندار شهرستان قاینات در جمع کشاورزان و دامداران روستای چاهک موسویه حضور یافت و مشکلات آنها را بررسی نمود.