به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات کارگاه آموزشی تغذیه و آفات پسته با حضور دکتر حکم آبادی در مورخ 6 خرداد ماه در قاین و در مورخ 7 خرداد ماه در اسفدن برگزار شد و از تعدادی از باغات پسته شهرستان نیز بازدید به عمل آمد.