به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات اولین جلسه شورای هماهنگی این مدیریت در سال 1398 در تاریخ 18 فروردین با حضور رؤسای ادارات تابعه و وابسته برگزار شد و در این جلسه آقای مهندس سجادی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان بر ضرورت تلاش در زمیته شعار سال (رونق تولید ) تاکید کردند و هریک از رؤسای ادارت نیز مسائل و مشکلات و راهکارهای حوزه کاری خود را بیان نمودند: