به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات امروز (13خردادماه98) مدیر جهاد کشاورزی قاین آقای مهندس سجادی به همراه معاون فنی مدیریت و معاون فنی فرمانداری قاین و رئیس اداره تعاون روستایی از سیلو غله قاین بازدید به عمل آوردند و توصیه های لازم را به آقای هاشمی نژاد مسئول سیلو ارائه نمودند :