به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات ، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی در روستاهای سطح شهرستان کلاسهای آموزشی ترویجی در خصوص کشاورزی و دامپروری برگزار شد.