به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات ، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی جمعی از پرسنل این اداره و ادارات تابعه با امام جمعه دیدار کردند.در این جلسه  مهندس سجادی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان به ارائه گزارش فعالیت های انجام شده توسط جهاد کشاورزی پرداختند.