به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات ، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی جمعی از پرسنل جهاد کشاورزی و ادارت تابعه با فرماندار دیدار و به ارائه گزارش فعالیت های انجام شده پرداختند.