به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی جلسه ای در سالن شهدای جهاد کشاورزی  با جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید. در این جلسه از تعدادی از خبرنگاران و فعالین این حوزه تقدیر به عمل آمد.