به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و با حضور جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت  پروژه آبیاری کم فشار در آرین شهر افتتاح گردید.