به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی  جناب آقای مهندس کشاورز معاون محترم وزیر در امور زراعت از کشت نشائی چغندر قند در شرکت سهامی زراعی اسلام آباد بازدیده نمودند .