به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات، به مناسبت هفته جهاد کشاورزی طرح جهاد خدمت در روستای محمد آباد علم اجرا گردید.

جلسه هماهنگی طرح  جهاد خدمت در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائن

اجرای طرح در روستای محمد آباد