به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاین افتتاح پروژه های آبیاری کم فشار در چاه اسفندش آرین شهر در تاریخ 1398/6/5 با حضور فرماندار شهرستان انجام شد