به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاینات ، در سال 1398 بیش از 450 تن آلو بخارا از باغات آلو بخارای این شهرستان برداشت خواهد شد و بصورت تازه خوری و یا آلوی خشک (برگه آلو) در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.