به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات امروز 1398/07/11 کارکنان این مدیریت و ادارات تابعه جهاد کشاورزی در مراسم قرائت زیارت عاشورا شرکت نمودند