به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاینات ، مدیر و جمعی از همکاران جهاد کشاورزی این شهرستان به مناسبت هفته نیرو انتظامی در تاریخ 1398/6/15 به دیدار فرمانده نیرو انتظامی شهرستان قاینات رفتند و در خصوص مسائل مربوط به ماشین آلات کشاورزی و امنیت محصولات کشاورزی بحث و تبادل نظر کردند.