به گزارش روابط عمومی، به شکرانه نعمت الهی، در مورخ 11 آبان ماه جشن برداشت زرشک و زعفران با حضور استاندار محترم، معاون محترم وزیر،ریاست محترم سازمان،  فرماندار محترم  و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی برگزار می گردد.