به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات همکاران این مجموعه در راهپیمایی باشکوه بیست و دوم بهمن همانند سالهای قبل شرکت نمودند و انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام نمودند