به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاینات جلسه نماینده منتخب مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با مجموعه کارکنان جهاد کشاورزی قاینات در تاریخ 7 اسفند 98 برگزار گردید و مسائل و مشکلات حوزه کشاورزی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت