* سهم آورده نقدی یا غیر نقدی متقاضی در تسهیلات سرمایه در گردش 20 درصد می باشد .
* سهم آورده متقاضی در تسهیلات سرمایه ای آب و کشاورزی در مناطق کمتر توسعه یافته 15 درصد کل هزینه های طرح می باشد .
*مدت تسهیلات : دوره تامین مالی تسهیلات سرمایه ای حداکثر 84 ماه (2 سال مشارکت، 6 ماه تنفس، 5 سال بازپرداخت)می باشد.
*مدت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر 12 ماه است.
اعطای تسهیلات سرمایه ای طرحهای حائز اولویت آب و کشاورزی عبارتند از :
1)احداث گلخانه و تولید محصولات گلخانه ای (شامل قارچ، سبزی و صیفی،گلهای تزئینی.و ...)
2)طرحها و فعالیتهای زیر بخش شیلات ،پرورش ماهیان دریایی در قفس ،گرم آبی ،سرد آبی، خاویاری ، میگو و تجهیزات صیادی
3)افزایش بهره وری مصرف آب از طریق روشهای نوین آبیاری و فناوری های روز و نیز طرحهای تامین ، تصفیه و انتقال آب (شامل استخر ذخیره آب.لوله گذاری،آبیاری تحت فشار(بارانی.قطره ای.زیرسطحی)و آبیاری کم فشارو ...) و همچنین تامین آورده متقاضیان در طرحهای ویژه آبیاری تحت فشار
4)خدمات مکانیزه کشاورزی شامل تجهیز مرغداری ها،دامداری ها و...
5)طرحهای زیست محیطی و منابع طبیعی مانند استفاده از انرژی های نو
* تسهیلات پرداختی با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.
* استفاده مجدد از منابع صندوق توسعه ملی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط ذیل مجاز می باشد:
1- اقساط معوقه نداشته باشد
2- پیشرفت فیزیکی سرمایه گذاری قبلی متناسب با برنامه باشد
3- برای طرح توسعه یا سرمایه گذاری جدید باشد

ضمنا با توجه به شناور بودن تسهیلات درسطح کشور ، متقاضیان محترم در اسرع وقت جهت تشکیل پرونده و کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درمیان یا مراکز جهاد کشاورزی مراجعه نمایند.

عنوان اعتبارتخصیصی

منطقه

وضعیت تخصیص

نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (درصد)

نرخ سود تسهیلات از محل منابع داخلی بانک (درصد)

نرخ سود موثر تلفیقی منابع صندوق و بانک (درصد)

تسهیلات تلفیقی سرمایه ای آب و کشاورزی صندوق توسعه ملی و بانک کشاورزی

کمتر توسعه یافته

شناور در کشور

10

18

14

تسهیلات سرمایه در گردش آب و کشاورزی صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک کشاورزی

کمتر توسعه یافته

شناور در کشور

10

0

0