به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی قاینات، امروز سه شنبه مورخه 96/09/28 جلسه بررسی مسائل و مشکلات جذب تسهیلات سرمازدگی بخش کشاورزی شهرستان با حضور آقای مهندس سجادی مدیر محترم ، روسای محترم شعب ، مسئولین محترم مراکز جهادکشاورزی و روسای محترم ادارات و واحدهای مرتبط در محل سالن جلسات مدیریت برگزار گردید. آقای مهندس سجادی ضمن عرض خیر مقدم از تلاش و همکاری خوب شعب در جذب تسهیلات مذکور تشکر و به دلیل اینکه آخرین مهلت جذب این مرحله تسهیلات پایان آذرماه می باشد از مسئولین محترم شعب خواست تا نهایت تعامل با کشاورزان عزیز در جذب حداکثری تسهیلات را به عمل آورند. ایشان همچنین از برگزاری جلسه کارگروه تسهیلات موصوف در خصوص تعیین تکلیف مانده اعتبار با حضور فرمانداری محترم در آینده نزدیک خبر داد.سپس هر کدام از مدعوین به بیان مسائل ومشکلات در جذب تسهیلات پرداخته وهر یک از شعب گزارشی از میزان افراد مراجعه کننده به شعبه و میزان جذب شده اعتبارات ارائه دادند و تصمیمات لازم جهت رفع موانع و مشکلات اتخاذ و به تصویب اعضا رسید.