امروز صبح در محل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائنات کارگاه آموزشی تعذیه باغات پسته  با حضور کارشناسان تولیدات گیاهی و بهره برداران بخش کشاورزی و با حضور دکتر مسعودیان مدرس این کارگاه برگزار گردید. ضمنا دیگر شهرستان ها و مراکز جهاد کشاورزی استان نیز از طریق ارتباط ویدیو کنفرانس در این کارگاه آموزشی حضور یافتند.