به گزارش روابط عمومی، روز گذشته در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائنات، جلسه ای در خصوص بررسی چگونگی صدور مجوز به دامداران سنتی روستایی در محدوده داخل و خارج روستا با حضور مهندس سجادی مدیر محترم جهاد کشاورزی و روسای سایر ادارات مرتبط برگزار گردید.