به گزارش روابط عمومی، روز گذشته مهندس سجادی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان قائنات و هیئت همراه از فروشگاه های عامل توزیع میوه و اقلام طرح تنظیم بازار در سطح شهرستان بازدید بعمل آوردند.