به گزارش روابط عمومی، روز گذشته جلسه شورای هماهنگی شهرستان قائنات با حضور آقای مهندس سجادی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان و روئسای سایر ادارت تابعه و وابسته در محل سالن جلسات مدیریت برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس سجادی ضمن تبریک سال نو که از سوی مقام معظم رهبری به نام "حمایت از کالای ایرانی" مزین گشته بر لزوم هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها در جهت پیشبرد اهداف و سیاست های وزارتخانه جهاد کشاورزی و دولت تدبیر و امید تاکید ورزیدند.