به گزارش روابط عمومی، همزمان با میلاد حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز، آقای مهندس سجادی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از همکاران به دیدار خانواده جانبازان جهاد کشاورزی حضور یافتند.