به گزارش روابط عمومی، روز گذشته جناب آقای مهندس ولی پور مطلق ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به همراه حجه الاسلام و المسلمین سجادی نماینده محترم ولی فقیه، آقای مهندس عصمتی پور معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان، آقای مهندس بیکی معاون محترم امور عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری قائنات و مهندس رمضانپور بخشدار مرکزی به همراه آقای مهندس سجادی مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان قائنات و هیات همراه با حضور در میان کشاورزان شهر اسفدن به مسائل و مشکلات کشاورزان این منطقه پرداختند و از نزدیک در جریان درد دل های مردم قرار گرفتند.