به گزارش روابط عمومی، روز گذشته جلسه میز خدمت بررسی طرح های اشتغال پایدار روستایی سامانه کارا با حضور مهندس سجادی مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قائنات و روئسای شعب بانک های عامل به همراه متقاضیان طرح ها و همچنین از طریق ویدیو کنفرانس در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با حضور مهندس ولی پور مطلق رئیس مجترم سازمان و روئسای شعب بانک های عامل در استان برگزار گردید و روند پرداخت طرح ها بررسی و راه حل های لازم ارائه گردید.