شنبه     31/فروردين/1398 

 

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۸، سال جدید را سال «رونق تولید» نام‌گذاری کردند

 به گزارش روابط عمومی، توصیه کودی برای باغات پسته به شرح ذیل می باشد که کشاورزان و بهره برداران گرامی لازم است بدان توجه داشته باشند.

 قبل از هرگونه توصیه کودی بایستی آنالیز کامل آب و خاک انجام شود و با توجه به آنالیز انجام شده توسط کارشناس توصیه کودی صورت پذیرد.

فروردین

قبل از باز شدن جوانه ها استفاده از کود فروت ست به صورت محلول پاشی و برگردان کود سبز منداب

اردیبهشت

70 کیلو سولوپتاس + 100 کیلو اوره + 30 کیلو اوره فسفات همراه با آبیاری آخر اردیبهشت در سال آور و محلول پاشی با کود ریزمغذی   - و محلول پاشی با کود کلسیم در سال آور

خرداد

کود کامل آبیاری + هیومیک اسید همراه با آب آبیاری – همچنین اواخر خرداد ماه زمان نمونه برداری از برگ درخت جهت آنالیز برگ می باشد

تیر

استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (50 کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (75 کیلو در هکتار) در زمان آبیاری  به همراه کود سولوپتاس (30 کیلودرهکتار) مخلوط با آب آبیاری (نکته: درصورتیکه که باغ در سال آور نیست کود ازته استفاده نشود.)

مرداد

اواخر مرداد ماه استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (100 کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (150 کیلو در هکتار) در زمان آبیاری 

شهریور و مهر

پس از برداشت ، محلول پاشی با کود فروت ست - اواخر مهر ماه زمان نمونه برداری از خاک جهت آنالیز خاک

آبان

استفاده از کودهای حاوی کلسیم به صورت محلول پاشی  روی جوانه ها و کشت کود سبز منداب

آذر

دی

بهمن

(بصورت شیارکود)

کود زمستانه هر دو سال یک بار با ترکیب : کود حیوانی پوسیده (ترجیحا گاوی) 20 تن در هکتار+ کود مرغی 2 تن (در اراضی شور استفاده از کود ماهی بجای کود مرغی) + سولفات پتاسیم 400 کیلو در هکتار+ فسفات آمونیوم 100 کیلو در هکتار+ سولفات آهن 75 کیلو در هکتار+ سولفات روی 75 کیلو در هکتار+ سولفات منگنز 40 کیلو در هکتار + اسید بوریک (در آب و خاک شیرین)  25 کیلو در هکتار + گوگرد بنتونیت دار (در آب و خاک شور) 500 کیلو در هکتار  هر سه سال یکبار+ سولفات مس25 کیلو در هکتار / یا بجای ترکیب فوق از کودهای آماده شده آلی تقویت شده با انواع کودها (از شرکتهای معتبر) 3 تا 5 تن در هکتار میتوان استفاده کرد.

اسفند

استفاده از کودهای ازته مانند اوره در اراضی شیرین (100 کیلو در هکتار) یا سولفات آمونیوم در اراضی شور (200 کیلو در هکتار) + استفاده از کود نیترات کلسیم 50 کیلو درهکتار در زمان آبیاری و استفاده از کود اوره فسفات 25 کیلو در هکتار در سال غیر آور- استفاده از کود فروت ست به صورت محلول پاشی قبل از باز شدن جوانه ها  - اواخر اسفند ماه زمان نصب کارت زرد برای پسیل پسته (هر درخت یک کارت)

مقادیر توصیه شده فوق  به صورت کلی و با فرض خاکی فقیر از عناصر غذایی بوده، ولی برای تعیین مقادیر کودها به صورت دقیق، بایستی آنالیز خاک انجام شود.

نکات : 1- با توجه به اینکه رشد ریشه ها از اواسط بهمن ماه شروع شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد لذا در طول این مدت بایستی از حفر کانال یا چاله جهت کوددهی خودداری نمود. ضمنا دقت شود زمان چال کود یخ زدگی اتفاق نیافتد.

2-زیادی فسفر در خاک باعث کمبود روی در درختان پسته شده و زیادی سدیم باعث کمبود پتاسیم در درختان پسته میشود. یعنی با وجود عناصر روی و پتاسیم در خاک ریشه قادر به جذب آنها نمی باشد. کودهای حاوی کلسیم و مس با سموم شیمیایی مخلوط نشود.

4-در خاکهای شنی احتمال کمبود پتاسیم بیشتر بوده و احتمال حمله نماتد نیز بیشتر است.

5-در خاکهای رسی و آب شیرین احتمال بیماری گموز بیشتر بوده و در خاکهای شور  (EC  بالاتر از 12 ) احتمال بروز  بیماری گموز (Phythophtora sp.) کمتر است.

6-کودهای ازته توصیه شده برای دور آبیاری  36 روز بوده و طبیعی است با افزایش طول دوره آبیاری مقدار این کودها کاهش می یابد و با کاهش دور آبیاری مقدار کودهای ازته افزایش می یابد.

7-در ماههای تیر و مرداد آبیاری سنگین انجام شود چون نیاز آبی درختان پسته بیشتر است.

8- تهیه کود فروت ست درصورت عدم استفاده از کود آماده آن : کالبونکس 2در1000 + وکسال روی 1.5در1000 + اوره 3 در1000

اداره بهبود تولیدات گیاهی – واحد باغبانیبرنامه کودی باغات زرشک

توصیه کودی باغات زرشک

 قبل از هرگونه توصیه کودی بایستی آنالیز کامل آب و خاک انجام شود و با توجه به آنالیز انجام شده ، توسط کارشناس توصیه کودی صورت پذیرد.

فروردین

کولش خاک و  برگردان کردن کود سبز منداب که قبلا در مهر ماه کاشت شده است.

اردیبهشت

اواخر ماه در سال غیر بارور محلول پاشی با کودهای ریزمغذی (20-  20 – 20 +TE) قبل یا بعد از آبیاری

خرداد

در سال غیر بارور کود سولوپتاس (5کیلو در هکتار) + کود هیومیک اسید  (6 کیلو در هکتار) مخلوط با آب آبیاری -  اواخر خرداد ماه زمان نمونه برداری از برگ درخت جهت آنالیز برگ می باشد.

تیر

در سال بارور کود سولوپتاس (10 کیلو در هکتار) + کود هیومیک اسید  (3 کیلو در هکتار) مخلوط با آب آبیاری

مرداد

با توجه به احتمال حمله مجدد شته ی زرشک توصیه میشود در هنگام مشاهده آفت ، جهت مبارزه با کارشناسان مربوطه مشورت شود.

شهریور

به محض سرد شدن هوا ، قبل یا بعد از آبیاری محلول پاشی با کودهای ریزمغذی (20-  20 – 20 +TE) در سال غیرآور و و کود (36-  12 – 12 +TE) در سال آور  (ضمنا در صورت وجود شته میتوان سم شته کش را با توصیه کارشناس با کود ریزمغدی مخلوط کرد.)

و استفاده از کود سولوپتاس مخلوط با آب آبیاری به میزان 10  کیلوگرم در هکتار در اوایل شهریور در سال آور

مهر

درصورتیکه محصول زرشک کم رنگ یا رنگ پریده باشد یک دفعه ی دیگر محلول پاشی با ریزمغذی پتاس بالا و آهن تکرار شود. و کشت کود سبز منداب را نیز  باید آغاز کرد.

آبان

در اواخر آبان ماه ، پس از برداشت محصول میتوان جهت تکثیر، پاجوشهای دو ساله را جابجا نمود و قبل از شروع یخبندان هرس زمستانه را نیز انجام داد .

آذر

کود زمستانه برای سال غیرآور با ترکیب : کود حیوانی پوسیده (ترجیحا گاوی) 10 تن در هکتار+ کود مرغی 2 تن+ سولفات پتاسیم 100 کیلو در هکتار+ فسفات آمونیوم 50 کیلو در هکتار+ سولفات آهن 25 کیلو در هکتار+ سولفات روی20 کیلو در هکتار+ سولفات منگنز 10 کیلو در هکتار + گوگرد بنتونیت دار (در آب و خاک شور) 300 کیلو در هکتار  +  سولفات مس 15  کیلو در هکتار

میتوان بجای کود حیوانی 5 تن در هکتار ورمی کمپوست استفاده کرد و مقادیر کودهای شیمیایی فوق را با آن مخلوط نمود.

دی

بهمن

اسفند

کود اوره 50 کیلو در هکتار در آب شیرین و یا کود سولفات آمونیوم 100 کیلو در هکتار همراه با آب آبیاری در سال غیرآور  -   سمپاشی زمستانه با سم و روغن ولک مخصوصا در  سال بارور  علیه تخم شته زرشک

مقادیر توصیه شده فوق  به صورت کلی و با فرض خاکی فقیر از عناصر غذایی بوده، ولی برای تعیین مقادیر کودها به صورت دقیق، بایستی آنالیز خاک انجام شود.

نکات :

 1- با توجه به اینکه رشد ریشه ها از اواسط بهمن ماه شروع شده و تا پایان آبان ماه ادامه دارد لذا در طول این مدت بایستی از حفر کانال یا چاله جهت کوددهی خودداری نمود. ضمنا دقت شود زمان چال کود یخ زدگی اتفاق نیافتد.

 2-کودهای حاوی کلسیم و مس با سموم شیمیایی مخلوط نشود.

3- موقع برداشت فقط قسمتی ازشاخه که میوه دارد را قطع کنید و بقیه شاخه تا زمان زرد شدن برگها روی درخت باقی بماند تا مواد غذایی آن به درخت برگشت نماید . سپس در اواخر بهمن ماه آن شاخه ها را نیز هرس نمائید. بطوری که چتر درخت حفظ شود.

 

 

اداره بهبود تولیدات گیاهی – واحد باغبانیدستوالعمل مقابله با سرمازدگی

‟روش های مقابله با سرمازدگی در باغات میوه“

سرمازدگي يكي از پديده هاي جوي است كه عليرغم قابل پيش بيني بودن آن در رديف حوادث غير مترقبه تعريف شده است. این پدیده یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش محصول باغات میوه بخصوص در مناطق معتدله ایران است که در برخی سال ها بیش از 50 درصد محصول را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.

با تغييراتي كه در سال هاي اخير در جو زمين بوجود آمده است و به دلیل سنتی بودن روش های باغداری در ایران و عدم آگاهی کافی از روش های موثر پیشگیری و کنترل پدیده سرمازدگی، وقوع این پدیده به کرات اتفاق می افتد و آنچه مسلم است باغداران تلاش موثری در جهت پیشگیری و یا جلوگیری از این پدیده انجام نمی دهند.

کاهش دما از آستانه تحمل حداقل می تواند خسارت زا باشد.  باغداران کاملاً از نتایج زیان بار عدم مقاومت درختان در برابر سرماي زمستان مطلع هستند بنابراین شناخت از چگونگی وقوع سرما و یخبندان و علایم ناشی از وقوع این پدیده در هر ناحیه می تواند برنامه ریزان کشاورزي و خود باغداران را بمنظورکاهش خسارت سرما راهنمایی و کمک نماید خوشبختانه پیشرفت هاي دانش بشري در علوم مختلف از جمله هواشناسی و تحلیل داده هاي حاصل از تغییرات جوي امکان پیش بینی یخبندان هاي فصلی را فراهم نموده بنحوي که باغدارن با بکارگیري برخی تدابیر، تا حدودی می توانندخسارت هاي احتمالی را کاهش دهند.

 

 

 

 

 

یخبندان و سرمازدگی ( سرمای زود رس پاییزه و دیر رس بهاره) همواره خسارت زیادی بر محصولات کشاورزی وارد می کند لذا آگاهی از تاریخچه های شروع و خاتمه یخبندان و همچنین نوع یخبندان و تاریخ کاشتن برای برنامه ریزان و زارعین بسیار با اهمیت است. سرمازدگی بیشتر در چاله های سرمایی اتفاق می افتد لذا باید در اراضی دارای شیب مطلوب و طبیعی هوای سرد به سمت پایین هر نوع مانعی در مسیر جریان هوا وجود دارد حذف گردد.
در اراضی که خاک هوموسی و شنی و اصولاً بافت سبک دارند خطر سرمازدگی تشعشعی بسیار بالا است لذا در چنین اراضی توصیه می شود سه روز قبل از بروز سرمازدگی زمین آبیاری شود تا در زمان وقوع سرما در مرحله ظرفیت مزرعه باشد.
استفاده از کودهای ازته تا پایان خطر سرمازدگی جداً خودداری شود. از انجام هر گونه عملیات خاک ورزی نظیر شخم و دیسک که موجب ایجاد خلل و فرج در خاک می شود تا پایان خطر سرمازدگی اجتناب شود.
اگر خاکی مورد عملیات خاک ورزی نظیر شخم قرار گرفته شود باید از طریق فشرده کردن و آبیاری به انتقال و ذخیره گرما در آن کمک ننمود و از این طریق مشکل را بهبود بخشید.
بهترین کار مرطوب کردن خاکهای خشک پیش از وقوع یخبندان است به طوری که خورشید بتواند خاک را گرم نماید.
حذف گیاهان پوششی نظیر علفهای هرز قبل از بروز سرما در کاهش خسارت سرمازدگی تشعشعی بسیار مؤثر است.
برای حذف علفهای هرز بهتر است از علف کش استفاده نماییم و مطلوب است در زمان بروز سرما سطح خاک عاری از پوشش باشد.

بطور کلی روش های مقابله با تنش سرمازدگی به روش های حفاظتی غیرفعال و روش های حفاظتی فعال گروه بندی می شوند.

مهمترین روش های حفاظتی غیر فعال برای برای مقابله با پدیده سرمازدگی در درختان میوه عبارتند از:

 • انتخاب مكان مناسب باغ
 • مديريت زهكشي هوا
 • انتخاب پایه و پیوندک مناسب (استفاده از ارقام جدید اصلاح شده)
 • درخت كاري در پوشش گياهي
 • مديريت تغذيه درخت میوه
 • تربیت مناسب و هرس به موقع
 • سرمادهي به منظور تأخير در شكوفه دهي
 • استفاده از مواد شيميايي جهت تأخير در شكوفه دهي
 • پوشاندن درختان میوه
 • خودداري از عمليات خاكورزي و انجام آبياري صحيح
 • حذف گياهان پوششي
 • پوشاندن خاك
 • رنگ زدن و پوشاندن تنه درخت

 

 

 

 

 

 

مهمترین روش های حفاظتی فعال برای مقابله با پدیده سرمازدگی در درختان میوه عبارتند از:

 • بخاري ها
 • ماشين هاي باد
 • آب پاش ها
 • آبياري سطحي
 • عايق سازي با كف
 • مه سازها
 • روش هاي تركيبي فعال
 • استفاده از بالگردها (در کشورهای پیشرفته)

انتخاب محل مناسب کاشت

تحقیق از مردم محلی در مورد محصولات و ارقام مناسب منطقه

توجه به توپوگرافی منطقه

خودداری از کشت گیاهان در چاله های سرد

کاشت گیاهان برگ ریز در شبیب هایی که با نور خورشید مواجه نیستند.

در شبهای صاف و آرام كه یخبندان نوع تشعشعی رخ می دهد منطقه بالای كوه زودتر از دامنه انرژی خود را از دست داده و سرد تر می شود در نتیجه هوای مجاور آن نیز سرد تر و سنگین تر می شود و به طرف كف دره سرازیر شده و در كف دره جمع و حالت وارونگی دمایی را به وجود می آورد بنابراین كف دره نسبت به دامنه خیلی سرد تر است و در سطح دامنه هوا به خوبی جریان دارد اما كف دره مثل مخزنی از هوا یسرد عمل می كند كه مانع جریان هوا می شود در نتیجه زمینهای شیبدار در مناطقی كه خطر یخبندان زیاد است بهترین زمینها هستند .
در مناطقی كه خطر یخبندان وجود ندارد زمینهایی كه در دامنه ها ی جنوبی قرار دارند برای كشت محصولات زود رس مناسب می باشند اما از آنجایی كه زمینهایی كه در دامنه های جنوبی هستند انرژی بیشتری كسب می كنند و گیاهانی كه در آنها كشت میشود انرژی بیشتری در دسترس دارند نسبت به گیاهان دامنه شمالی ویا مناطق مسطح قبل از وقوع یخبندان شكوفه می كنند وبه همین دلیل در معرض خطر سرمای بیشتری هستند .زمینهایی كه در كنار یك منبع آب مثل دریا و غیره هستند به علت بالا بودن ظرفیت حرارتی آب نسبت به زمینهای دیگر كمتر با احتمال یخبندان مواجه هستند .

نوع خاک

خاكهایی كه بتوانند در طول روز حرارت زیادی را در خود ذخیره كنند ودر شب آن را ساطع كنند برای رشد محصولات در مناطقی كه خطر یخبندان وجود دارد مناسب می باشد اما خاكی كه در طول روز حرارت را به آهستگی به سطح زمین منتقل كند سطح آن در طول شب زودتر و بیشتر سرد می شود .

خاک های شنی سبک گرما را بهتراز خاک های رسی سنگین انتقال می دهند. در اراضی که خاک هوموسی و شنی و اصولا بافت سبک دارند خطر سرما زدگی تشعشعی بسیار بالا است لذا در چنین اراضی توصیه می شود سه روز قبل بروز سرمازدگی زمین آبیاری می شود تا در زمان وقوع سرما خاک در مرحله ظرفبت مزرعه باشد.

خاک های سنگین با رنگ سیاه نسبت به خاک های سبک با رنگ روشن تر در زمستان گرمای بیشتری را جذب کرده و از طرفی در آخر زمستان گیاه دیرتر فعال می شود.

خاک هنگامی که رطوبت آن در حد ظرفیت زراعی است، برای انتقال گرما و ذخیره بسیار مناسب می باشد.

مدیریت کوددهی گیاه

کوددهی باعث افزایش سلامت گیاه ودر نتیجه افزایش مقاومت آن به سرما می شود.

درختانی که به طور مناسب کوددهی نشده اند، در پاییز خیلی زود دچار ریزش برگ می شوند و در بهار زودتر از موقع به شکوفه می نشینندو در نتیجه به سرمازدگی حساس تر می شوند.

فسفر باعث بهبود دوباره گیاه پس ازخسارت سرمازدگی می شود.

به منظور افزایش مقاومت گیاهان، باید ازبه کاربردن کود ازته در اواخر تابستان یا اوایل پاییز اجتناب نمود.

مدیریت کف مزرعه

اجتناب از خاک ورزی

مرطوب کردن خاک های خشک : بهترین کار مرطوب کردن مناسب خاکهای خشک پیش از و قوع یخبندان است به طوری که خورشید بتواند خاک را گرم نماید.

استفاده از پوشش های پلاستیکی شفاف ( مرطوب کردن خاک پیش از استفاده از پلاستیک خیلی مؤثر است.)

هرس دور تنه درختان

حذف گیاهان پوششی

استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی: اتفن و پاکلوبوترازول با به تأخیر انداختن 4 تا 7 روز در خطر سرمای بهاره مؤثر شناخنه شده.

رنگ کردن تنه درخت: رنگ سفید موجب کاهش اثرات یخ زدگی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

کنترل سرمای بهاره توسط بخاری ها

 

 

 

 

 

استفاده از بخاری به منظور گرم كردن موقت محیط موثر می باشد و بیشتر برای مبارزه با یخبندان نوع تابشی كه تنها در طول شب اتفاق می افتد و تداوم شبانه روزی ندارد به كار می رود.

 

 

 

 

 

روش سوخت جامد شامل ككهای نفتی یا مومهای جامد است . مزیتی كه این گونه سوختها نسبت به سوخت مایع دارند این است كه بر خلاف بخاریهای معمولی كه با سوخت مایع كار می كنند و نمی توان آنها را زیر درختان قرار داد این سوختها را می توان زیر درختان قرار داد بعلاوه جابه جا كردن و روشن كردن این سوختها آسان است

روش استفاده از بخاری

بخاری ها باید زمانی که دمای هوا یک یا دو درجه بالاتر از دمای کشنده برای برگ ها، شکوفه ها و یا جوانه ها است، روشن شوند.

بخاری های نواحی سرد باغ باید زودتر روشن شوند.

به کارگیری بخاری های بزرگ در باغ به هیچ وجه توصیه نمی شود.

توزیع بخاری در باغ یکنواخت و تقریبا به ازای هر دو درخت یک بخاری ( 120-100 بخاری در هکتار) نصب شود.

در قسمتی که باد سرد وارد باغ می شود از بخاری های بیشتری استفاده کنیم و این بخاری ها را زودتر از سایر بخاری ها روشن کنیم.

 

استفاده از دستگاه مولد باد :

دستگاه مولد باد با چرخش پروانه های خود لایه وارونگی رو به هم می زنه و هوای گرم بالای لایه وارونگی رو به پایین هدایت می کند در سرمازدگی بهاره یا تشعشعی بسیار موثر می باشد  که در نتیجه به هم زدن لایه وارونه  و انتقال هوای گرم به پایین باعث خارج شدن هوای سرد مجاز گیاه شده ودر نتیجه از بروز سرمازدگی در باغات پیشگیری می نماید

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از دستگاه چاهک معکوس

این دستگاه با چرخش پروانه داخل خود هوای سرد تجمع یافته در سطح باغ  را رو به لایه بالایی پرتاب می کند. بدین ترتیب که  كه با چرخش پروانه اي در داخل يك چاهك فلزي  يا سيماني هواي سرد تجمع يافته در سطح باغات را به لايه هاي بالايي و خارج از تاج درختان حركت ميدهد. بنابر این با خروج هوای سرد از سطح باغ و تاج درختان از بروز سرما پیشکیری به عمل می آید چرخش پروانه با نیروی پی تی اوPTO تراکتور انجام میشه.

این دستگاه در اراضی گود و چاله های سرمایی کارایی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از بخاری متحرک باغی یا دراگون

. این دستگاه در پشت تراکتور نصب میشه. يک پروانة سانتريفيوژی هم در اين بخاری تعبيه شده است که هوای گرم شده را به صورت افقی و در جهت عمود بر مسير حرکت تراکتور به بيرون می‌دهد .  دمای هوای گرم شده در بخاری که به بيرون دميده می‌شود, در حدود C°100 باشد .در هنگام کار, جريان هوای گرم تا فاصلة 50 تا 75 متری از دو طرف تراکتور می‌رسد. تراکتور به گونه‌ای در امتداد رديف‌های کاشت حرکت می‌کند که در هر مسير رفت و برگشت, فضای ناحية تحت پوشش بخاری با فضای گرم‌شده در مسير قبلی هم‌پوشانی داشته باشد.

 

استفاده ازدستگاه اتوپلار باغی ثابت

يک روش برای جايگزينی انرژی از دست رفته از گياه در شب‌های يخبندان, سوزاندن توده‌های سوخت (جامد, مايع يا گاز) در انواع مختلف بخاری‌هاست.

یک نمونه از این بخاری ها بخاری های ثابت اتو پلار باغی بوده که به صورت خودکار و کاملا اتوماتیک که با توجه به دمای بحرانی که تنظیم می کنید ، دستگاه شروع به کار می کند. این دستگاه هوای سرد را از دهانه بالا مکش کرده و در قسمت کوره هرمی شکل به صورت ۳۶۰ درجه از طریق چهار دهانه کانال خروجی زیر دستگاه تا شعاع ۵۰ متر پرتاب می کند. نوع سوخت گازوییل و نیاز به برق سه فاز دارد

 بازدید امروز1
بازدید دیروز113
بازدید هفته584
بازدید کل116935