سیمای بخش کشاورزی  شهرستان قاینات

مقدمه:

  شهرستان قاینات یکی از شهرستان های استان خراسان جنوبی است که در بین مدار 58 درجه و 38 دقیقه تا 60 درجه و 56 دقیقه طول و 33 درجه و 6 دقیقه تا 34 درجه و 21 دقیقه عرض جغرافیایی قرار گرفته است. این شهرستان از شمال به شهرستان های خواف و گناباد از توابع خراسان رضوی و از جنوب به شهرستان های بیرجند و درمیان و از غرب به شهرستان های فردوس و سرایان و از شرق به شهرستان زیرکومحدود شده است .

فاصله شهرستان با مرکز استان 105 کیلومتر می باشد. وسعت شهرستان7502 کیلومتر مربع می باشد.

از این شهر قدیمی بزرگانی همچون ناصر خسرو قبادیانی، خواجه نصیر الدین طوسی و مارکوپلو به عنوان شهری بزرگ و آباد یاد کرده اند.

تقسیمات کشوری:

این شهرستان دارای سه بخش به نامهای سده ، مرکزی و نیمبلوک و 5 شهر به نامهای قاین ،اسفدن ، آرین شهر، خضری دشت بیاض و نیمبلوک (اسلام آباد) و 8 دهستان است که تعداد کل روستاهای این شهرستان 161 روستا می باشد .

بر اساس آمارگیری نفوس و مسکن سال 1390جمعیت شهرستان 111342 نفر معادل 31544 خانوارمی باشد.

از کل جمعیت شهرستان 57495 نفر در مناطق شهری و 53847 نفر در مناطق روستایی زندگی می کنند .

خشکسالی و حوادث غیر مترقبه

میزان خسارت وارده به بخش های مختلف کشاورزی ناشی از خشکسالی و حوادث غیر مترقبه در سال زراعی 94-95

امور دام 1000 میلیارد ریال

زراعت 250 میلیارد ریال

باغبانی 350 میلیارد ریال

جمع کل: 1600 میلیارد ریال

 

 1-سيستم اداري بخش کشاورزي

 مجموعه اداري شامل مديريت جهاد کشاورزي، مراکز جهاد کشاورزي (4مورد) و ادارات وابسته شامل ادارات منابع طبيعي، شبکه دامپزشکي، امور عشايري، تعاون روستايي و مرکز آموزش جهادکشاورزي نيمبلوک و  مرکز آموزش کارودانش جهاد کشاورزي مي باشد.

همچنين کلينيک هاي دامپزشکي و گياهپزشکي، داروخانه هاي دامپزشکي و فروشگاه هاي مجاز سموم، مواردي هستند که با حمايت ادارات مربوطه بصورت بخش خصوصي فعاليت دارند.

2-منابع آبی

 

 تعداد

قنوات(رشته)

تعداد چاهها(حلقه)

تعداد چشمه ها

سدها و بندهای خاکی

  رودخانه ها

میزان آب استحصالی (میلیون متر مکعب)

802

804

294

35

20

234  

 

16 درصد منابع آبی استان و 17 درصد دبی استحصالی استان متعلق به شهرستان قاینات است.

 

3- وضعیت سطح زیر کشت و تولید محصولات زراعی وباغی

 

سطح زیر کشت زراعی(هکتار)

درصد از استان

میزان تولید (تن)

سطح زیر کشت باغی (هکتار)

درصد از

استان

میزان تولید

(تن)

13748

18

80505

15100

20

12073

 

4- وضعیت دام و دامپروری

 

تعداد دام سبک گوسفند وبز

گاو و گوساله

شتر

در صد از استان

336456

15317

509

23