علی عباس پور اسفدن

رئیس مرکز جهادکشاورزی اسفدن

شرح وظایف 

 

 • نظارت بر بررسی و مطالعات مربوط به تعیین منابع، ظرفیت ها، امکانات و تنگناهای مسائل کشاورزی، و توسعه روستایی حوزه فعالیت مرکز
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی-ترویجی تولیدکنندگان و بهره برداران در زمینه های مختلف کشاورزی و ارائه رهنمودهای لازم
 • تهیه و تنظیم برنامه توسعه کشاورزی و روستایی منطقه  و ارائه آن به مراجع
 • ارتباط مستمر با بهره برداران، تشکل ها، نخبگان، مددکاران و سایر اقشار مرتبط با بخش کشاورزی
 • نظارت بر ارائه خدمات فنی کشاورزی به تولیدکنندگان و بهره برداران براساس برنامه های مصوب

  

رضا بهروان

مسئول روابط عمومی

داخلی:242 

 

آدرس مرکز : خضری دشت بیاض

شرح وظایف 

 

 • نظارت بر بررسی و مطالعات مربوط به تعیین منابع، ظرفیت ها، امکانات و تنگناهای مسائل کشاورزی، و توسعه روستایی حوزه فعالیت مرکز
 • نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی-ترویجی تولیدکنندگان و بهره برداران در زمینه های مختلف کشاورزی و ارائه رهنمودهای لازم
 • تهیه و تنظیم برنامه توسعه کشاورزی و روستایی منطقه  و ارائه آن به مراجع
 • ارتباط مستمر با بهره برداران، تشکل ها، نخبگان، مددکاران و سایر اقشار مرتبط با بخش کشاورزی
 • نظارت بر ارائه خدمات فنی کشاورزی به تولیدکنندگان و بهره برداران براساس برنامه های مصوب

  

محمد رضا صائبی

کارشناس مسئول حراست

داخلی225 

سید محمد سجادی

رئیس اداره فنی و امور زیربنایی

داخلی:208

 

شرح وظایف

 • اجرای کلیه دستورالعمل ها  و قوانین و مقررات در زمینه تامین و توزیع و بهره برداری از منابع آب کشاورزی و تاسیسات آبی مربوطه
 • نظارت مستمر بر فعالیت پیمانکاران در اجرای طرح ها و پروژه های آب و خاک
 • بررسی و اولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات تسطیح اراضی، آبرسانی، احیاء و مرمت قنوات و استقرار سیستم های آبیاری. 
 • سایر امور مرتبط 

 بازدید امروز119
بازدید دیروز321
بازدید هفته440
بازدید کل122281