برنامه زمان بندی ویدئو کنفرانس های تخصصی ماه های آذر و دی ماه سال 99

  

دعوت از متقاضیان سرمایه گذاری در مجتمع های گلخانه ای

 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات

پروژه پخش سیلاب روستای شهرک هاشمیه به طول خاکریز بیش از 3 کیلومتر

توسط جناب آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی

افتتاح گردید 

آدرس دسترسی:

http://vc.areeo.ac.ir/ch/iatech 1

User:iate1-u                                                          

Pass:2020                                                             

تاریخ برگزاری                              تاریخ برگزاری     عنوان /موضوع    پژوهشگرمروج ارشد/مدرس  ساعت برگزاری

دوشنبه                                        19/08/99         نگهداری میوه هادرسردخانه بااتمسفرکنترل شده   مهدی نیکخواه       9:00-8:30

                                                 19/08/99         عوامل موثردرافزایش عملکردتاکستان های دیم    فرهادکرمی           10:15-9:45

                                                 19/08/99         کوددهی باغات به روش تزریق محلول اورنگ تاکی         11:30-11:00

                                                 19/08/99         تولیدمحصولات دامی ارگانیک(2)- استانداردهاوالزامات فنی           حسین منافی راثی                                                 12:45-12:00

 سه شنبه                                      20/08/99         نقش تجهیزونوسازی دربهره وری آب دراراضی شالیزاری  محمدرضایزدانی    9:00-8:30

                                                 20/08/99         معرفی ارقام جدیدگندم نان،دوروم درزرات آبی-اقلیم معتدل  محسن اسماعیل زاده مقدم                                                 10:15-9:45

                                                 20/08/99         معرفی ارقام جدیدگندم نان،دوروم درزرات آبی-اقلیم گرم شمال          منوچهرخدارحمی                                                 11:30-11:00

                                                 20/08/99         معرفی ارقام جدیدگندم نان،دوروم درزرات آبی-اقلیم گرم جنوب        محسن اسماعیل زاده مقدم                                                 12:45-12:15به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات

جناب آقای دکتر بازرگان معاون محترم تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارتخانه

از مرکز آموزش جهادکشاورزی قاینات بازدید و قول مساعد احداث ایستگاه تحقیقات زرشک در این مرکز را دادند

 بازدید امروز43
بازدید دیروز201
بازدید هفته442
بازدید کل144409