کشاورزان عزیز:

با توجه به هشدارهای هواشناسی احتمال وقوع سرما و یخبندان در اواخر هفته جاری وجود دارد .

لطفا تدابیر لازم برای جمع آوری محصولات کشاورزی و تهیه سوخت گلخانه ها و مرغداری ها به عمل آورید.