با توجه به شرایط کرونا و لزوم آموزش کشاورزان

کلاس آموزشی کاشت و داشت و برداشت زعفران

به صورت آنلاین

در روز دوشنبه 14 مهر 99 از ساعت 10الی 11 صبح

از طریق لینک

 http://education.mtqaen.ir/b/uxy-mjk-ub1

بصورت رایگان برگزار خواهد شد علاقه مندان شرکت نمایند