اطلاعیه واگذاری زمین

به اطلاع مردم شریف شهرستان قاینات می رساند :

شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد قطعات مجتمع های ذیل را واگذار نماید:

  • مجتمع گلخانه ای کلاته قصاب قاین (عضویت برای تمامی مردم شریف شهرستان قاینات آزاد است. )
  • مجتمع بارگاه زرشک روستای اسفشاد (حق عضویت برای زرشک کاران روستای اسفشاد محفوظ است.)
  • مجتمع بارگاه زرشک روستای چاهک (حق عضویت برای زرشک کاران روستای چاهک محفوظ است.)
  • مجتمع بارگاه زرشک روستای خونیک سفلی(حق عضویت برای زرشک کاران روستای خونیک سفلی محفوظ است.)
  • مجتمع بارگاه زرشک روستای محمدآباد علم (حق عضویت برای زرشک کاران روستای محمدآباد علم محفوظ است.)
  • مجتمع بارگاه زرشک شهر قاین (حق عضویت برای زرشک کاران شهر قاین و حومه شهر قاین محفوظ است.)

مدارک مورد نیاز:

تصویر صفحه اول شناسنامه، دو طرف کارت ملی ، آخر ین مدرک تحصیلی ، رزومه و فعالیتهای اقتصادی حداکثر یک صفحه

متقاضیان هر چه سریعتر جهت تکمیل فرم تقاضا به مدیریت جهاد کشاورزی قاینات (واحد باغبانی )مراجعه نمایند.

تلفن شرکت شهرکهای کشاورزی استان : 32431071 - 056

روابط عمومی  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات