اگر درصد آهک (TNV ) در خاک بالا باشد عناصری مانند آهن ، فسفر ، روی و مس بخوبی جذب نمی شوند و گیاه یا درخت شما کمبود آنها را نشان می دهد.

  • بخصوص این مشکل در درختان به ، سیب ، آلبالو و آلو بیشتر مشاهده میشود.