عید سعید غدیر را به همه مسلمانان تبریک عرض می کنیم

من کنت مولاه فهذا علی مولاه ( هر کس که من مولای او هستم ، علی نیز مولای اوست )