اطلاعیه ترویجی

به اطلاع کشاورزان گرامی می رساند یخ آب زمستانه از روشهای مهم کنترل و از بین بردن آفات در فصل زمستان می باشد این آبیاری باعث از بین رفتن آفاتی که لابلای بقایای گیاهی زمستان گذارانی می کنند میشود و آنها را از بین می برد .

یخ آب زمستانه بایستی در دی ماه انجام شود.

هرچه مقدار آب بیشتر باشد بهتر است.

پس از یخ آب زمین ها پوک شده و خلل و فرج خاک بیشتر میشود و در نتیجه نفوذپذیری خاک هم بیشتر میشود.

لذا به تمام باغداران گرامی توصیه میشود حداقل یکبار در زمستان از یخ آب زمستانه استفاده نمایند و باغات خود را با آب چاه یا قنات آبیاری نمایند.

همچنین با عنایت به خاموشی طولانی مدت چاهها در فصل پاییز و زمستان به نحو مقتضی برنامه ریزی شود تا مشکل تامین آب واحد های تولیدی در حریم تحت شرب چاه ها( گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، واحد پرورش قارچ و ...) مرتفع گردد.

مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاینات