به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاینات ، اکیپ نظارتی این مدیریت بر روند کار نانوایی ها در سطح شهر و میزان و کیفیت طبخ نان نظارت مستمر دارند و این نظارت باعث بهبود کیفیت نان ها و عدم سوء استفاده از آرد در این شهر شده است.