به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان قاینات در این شهرستان بیش از 20 نوع انواع و ارقام مختلف توت وجود دارد که کار شناسایی ارقام برتر و دارای خصوصیات بهتر با همکاری مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی استان خراسان جنوبی آغاز شده است

در این طرح آقای مهندس بهروان مسئول باغبانی جهادکشاورزی شهرستان و آقای دکتر زراعتگر عضو هیات علمی مرکز تحقیقات همکاری دارند.

توت شاهتوتی که کاملا شبیه شاه توت است ولی نوعی توت بوده و شیرین می باشد و همزمان با توت ها می رسد

توت عسلی که پس از رسیدن ابتدا سفید و سپس ارغوانی و در آخر بنفش رنگ میشود و بسیار شیرین است